دوشاخ کلاچ یکی از اجزای مهم سیستم کلاچ خودرو است که این قطعه پس از گذاشتن پای راننده روی کلاچ، عمل کلاچ گیری را انجام می دهد و بلبرینگ کلاچ را به جلو و عقب حرکت داده و باعث درگیر یا آزاد شدن کلاچ ماشین می شود. شما در این مقاله می توانید به طور کامل با دوشاخ کلاچ آشنا شوید.

یکی از اجزای اساسی موجود در سیستم کلاچ ماشین ها، “دوشاخ کلاچ” آن ها است که بر روی بلبرینگ کلاچ جای گرفته است و بر روی آن حرکت می کند. قطعه دوشاخه کلاچ مانند یک دو شاخه، یک لولا دارد. قطعه دوشاخ کلاچ از جمله قطعات یدکی خودرو می باشد که عدم کارکرد صحیح آن می‌تواند باعث شود عملیات تعویض دنده به درستی صورت نپذیرد و در واقع حرکت ماشین مختل شود. می دانید که برای اینکه خودرو حرکت کند؛ باید نیروی موتور به گیربکس یا همان جعبه دنده ماشین منتقل شود. سیستم کلاچ یک ماشین ارتباط میان موتور ماشین و جعبه دنده ماشین را قطع و وصل می کند. اگر این قطعه وجود نداشته باشد در هنگام تعویض دنده به چرخ دنده های جعبه دنده ضربه وارد می شود. نباید در هنگام تعویض دنده، موتور با جعبه دنده ارتباطی داشته باشد و باید اصطلاحاً ماشین خلاص باشد. بعد از انجام عمل تعویض دنده، مجدداً می‌بایستی ارتباط بین موتور خودرو و جعبه دنده برقرار شود و گرنه ماشین حرکت نخواهد کرد. به محض اینکه راننده، پای خود را از روی کلاچ خودرو بردارد این ارتباط مجدداً برقرار می گردد.

وظیفه دوشاخ کلاچ چیست؟
  تا زمانی که راننده پای خود را بر روی کلاچ نگذارد، قطعه دو شاخ کلاچ کار خاصی انجام نمی دهد. به محض گذاشتن پای راننده روی کلاچ و اصطلاحاً انجام عمل کلاچ گیری دو شاخ کلاچ، بلبرینگ کلاچ را به سمت جلو و عقب حرکت داده و باعث درگیر شدن و یا باعث آزاد شدن کلاچ ماشین می گردد.

 نشانه های خراب شدن سیستم کلاچ یک خودرو

  • جا نرفتن دنده یک و دنده عقب خودرو یا بد جا رفتن این دو دنده
  • سفتی پدال کلاچ ماشین
  • شروع به حرکت کردن ماشین با دنده دو (این نشانه، رایج ترین نشانه خراب شدن کلاچ یک ماشین است.)
  • لرزیدن خودرو در زمان رها کردن کلاچ ماشین
  • گاز هرز خوردن ماشین؛ به این معنا که راننده پای خود را روی گاز می گذارد ولی خودرو سرعت و قدرت لازم را پیدا نمی کند.