بهمن 1402: سرهنگ فیروز کشیر، معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران، هر نوع تخلفی که پذیرش و ریسک خطر را بیشتر داشته باشند تخلفات حادثه ساز است. 20 تخلف حادثه ساز وجود دارد که نمره منفی دارند و باعث می‌شود در برخی مواقع هم برای راننده وسیله نقلیه منع دریافت خدمات نیز ایجاد کند.

طبق گفته سرهنگ کشیر، اظهار کرد که بیش‌ترین نرخ جریمه و نمره منفی، مربوط به رانندگی در حالت مستی است که 400 هزار تومان جریمه داشته و همچنین برای این نوع از تخلف ۱۰ نمره منفی برای وسیله نقلیه شخصی و ۲۰ نمره هم برای وسایل نقلیه عمومی در نظر گرفته شده که این نمرات منفی از دیگر ردیف‌های جریمه بیشتر است.

جدول تخلفات حادثه‌ساز
نوع تخلف مبلغ جریمه (تومان) نمره منفی شخصی نمره منفی عمومی
رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان 400,000 10 20
تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت) 200,000 5 10
حرکت با دنده عقب در آزادراه‌ها و بزرگ‌راه‌ها 150,000 5 7
استفاده از تلفن همراه (بالای 60 کیلومتر بر ساعت) 100,000 3 5
عبور از محل ممنوع 90,000 4 6
دور زدن در محل ممنوع 75,000 3 5
نقص فنی موثر یا نقص سیستم روشنایی در شب 75,000 3 6
تجاوز به چپ از محور راه 75,000 5 9
عبور وسایل نقلیه از پیاده‌رو 65,000 5 7
عدم رعایت حق تقدم عبور 50,000 4 6

سرهنگ کشیر همچنین درباره نمرات منفی توضیح داد اگر راننده‌ای ۳۰ نمره منفی دریافت کند، سه ماه از رانندگی محروم و به میزان ۶۰ هزار تومان نیز باید به حساب خزانه داری واریز کند. اگر راننده‌ای در مرحله دوم ۲۵ نمره منفی دریافت کند، ۹۰ هزار تومان جریمه و ۶ ماه از رانندگی محروم خواهد شد. در مرحله سوم اگر راننده‌ای ۲۰ نمره منفی بگیرد یکسال از رانندگی محروم و گواهینامه وی نیز باطل می‌شود.

وی افزود بعد از طی یک سال از گذشت این تاریخ، شخص می‌تواند طبق روال قانونی، مجدد برای دریافت گواهینامه اقدام کند. به استناد ماده پنج آیین نامه اجرایی ماده هفت قانون رسیدگی به تخلفات، اگر راننده‌ای به مدت ۶ ماه در مرحله اول و دوم و در مرحله سوم تا یکسال هیچ تخلفی انجام ندهد، نمرات منفی او به صورت سیستمی  و خودکار پاک می‌شوند.